Beginselen

Aqua, waar elke druppel telt.  De kracht van het water maakt alle leven mogelijk.  Water is permanent in beweging. Ook wij willen het maçonnieke leven mogelijk maken en constant in beweging zijn. Vandaar dat deze beginselverklaring geregeld zal worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Windrichtingen kunnen veranderen maar het kompas van de broederlijkheid blijft standvastig. Wij zijn slagvaardig en voorbereid. Wij openen onze deuren en ons hart en zullen stormen trotseren

We verwerpen dogma’s en komen op voor de vrijheid van meningsuiting van iedereen, in alle vertrouwen en verdraagzaamheid. Te allen tijde wensen we met elkaar om te gaan in open dialoog. Elke druppel telt: elk lid van de Werkplaats draagt actief bij tot de maçonnieke arbeid. Binnen de Tempel zullen het rituaal en de maçonnieke symbolen onze instrumenten zijn bij de arbeid; binnen en buiten de tempel zullen we streven naar de eenheid in de verscheidenheid.

Elk van ons zoekt de maatschappelijke consequenties van de maçonnieke idealen op te nemen buiten de Tempel, ieder naar eigen mogelijkheden.

Onze werkplaats is autonoom en streeft ernaar een ontmoetingsplaats te zijn op basis van de principes van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

In English