Historiek

Maçonnerie moet meer zijn dan de som van ideeën, meer dan de som van broeders en zusters, meer dan de som van activiteiten.

Alles is altijd in beweging. Ook de visie van een Werkplaats moet steeds in beweging zijn. Verstarring leidt tot fundamentalisme. Onversaagd vasthouden aan eeuwenoude principes belemmert de dialoog, beperkt nieuwe ontmoetingen en beknot nieuwe visies.

Luisterbereidheid, redelijkheid, openheid, tolerantie, vertrouwen, confrontatie, maatschappelijk engagement, … het zijn sleutels voor de nieuwe Werkplaats.

De stichtende vergadering ging door op 25 januari 2001. In maart van dat jaar werd de nieuwe Driehoek gesticht. We behoorden toen tot de Belgische Federatie van de Internationale Vrijmetselaarsorde Le Droit Humain.

Op 18 november 2001 meldden wij aan alle BB.·. en ZZ.·.uit alle windstreken de Plechtige Tewaterlating van de nieuwe Loge, klaar om onze eigen koers te varen.

Op 23 maart 2006 stemden 22 van de 27 leden van Aqua Le Droit Humain om stichtende loge te worden van Lithos, Confederatie van Loges, om een eigen koers te varen en een autonome loge op te richten, elke vorm van hiërarchie verwerpend.

Aqua is ondertussen in rustiger vaarwater aangemeerd. De nieuwe Confederatie is internationaal lid van C.L.I.P.S.A.S. en heeft akkoorden afgesloten met alle niet-dogmatische Belgische obediënties.

Autonomie en vrij onderzoek blijven voor ons essentieel. Willen wij in de 21ste eeuw als maçons iets te betekenen hebben, dan moeten wij ons als individu, als loge, als overkoepelende structuur een nieuwe dynamiek geven.  Deze filosofie, die aan de basis van Aqua ligt, moeten wij in de realiteit trachten om te zetten.

Onze haven is in het Oosten Antwerpen, stad aan de stroom, waar eb en vloed sedert eeuwen schepen af en aan voert, waar de ontmoetingen met de ander van alle tijden zijn, waar het leven bruist, waar het maatschappelijk engagement onmisbaar is

In English