Project PAYOKE

Payoke is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt tegen het verhandelen en uitbuiten van mensen (Human Trafficking). Na eerstelijnsopvang, begeleiding en bescherming van slachtoffers, leggen we in samenwerking met justitie -en politiediensten nationale en internationale netwerken bloot, met als uiteindelijk doel daders te vervolgen.

 

Patsy Sörensen richtte Payoke op in 1987. Oorspronkelijk streed zij voor de rechten van prostituees van beider kunnen in het Antwerpse schipperskwartier.  Nadat de excessen hier werden uitgeroeid kreeg de organisatie een meer internationaal karakter en kreeg zij de openlijke steun van ons Koningshuis met in 1992 het bezoek van Koning Boudewijn.

 

Door de onophoudelijke en tomeloze inzet van Patsy Sörensen werd de term “Human Trafficking” (mensenhandel) een begrip. Patsy Sörensen en Payoke worden thans aanzien als de standaard voor wat betreft nationale en internationale wetgeving en knowhow rond Human Trafficking.

De werking van Payoke

 

1. Juridische ondersteuning

 

    - advies en begeleiding binnen de gerechtelijke procedure.

    - slachtoffers in contact brengen met de politiediensten en via advocaten met justitie

    - in naam van de slachtoffers of in naam van Payoke optreden tegen de criminele organisaties om op lange termijn

      mensenhandel te bestrijden

 

2. Residentiële opvang

 

    - mensen onderdak te bieden op een voor buitenstaanders onbekende locatie

    - helpen om deze mensen te integreren in het dagelijkse leven van een modaal gezin, door onder andere de vereiste sociale

      vaardigheden te helpen ontwikkelen en hen de normen en waarden bij te brengen van onze samenleving

 

3. Administratieve ondersteuning

 

    - zorgen voor de aanvraag van onder andere verblijfsdocumenten en arbeidskaarten.

    - schikkingen treffen met het O.C.M.W., aanduiden van een mutualiteit en verder zorgen

      voor een vlotte verwerking van de administratieve papierwinkel.

 

4. Informatie en vorming

 

    - correcte informatie verschaffen over de opvangmogelijkheden en de begeleiding die aangeboden wordt in een jaarverslag

    - Naast het sensibiliseren van de publieke opinie, geven ze ook aanbevelingen aan de overheden in verband met deze

      problematiek. De zogenaamde "Payokeregeling" is hier hetresultaat van.

 

5. Psychosociale begeleiding

 

6. Ambulante begeleiding

 

    - van eenvoudige medische hulp tot het helpen oplossen van praktische problemen in de organisatie van het dagelijkse leven.

Payoke vzw

Leguit 4, 2000 Antwerpen

tel: +32 (0)3 201 16 90

fax: +32 (0)3 233 23 24

email: admin@payoke.be

 

Payoke Sponsoren

U kunt Payoke sponsoren via

IBAN: BE44 0011 8608 17-45

BIC: GEBABEBB