Lithos, Confederatie van Loges

- Lithos, Confederatie van Loges

- Aqua, Loge aan de stroom, LCL Antwerpen

- Achtbare Loge Steen, LCL Antwerpen

- Achtbare Loge Evenwicht, LCL Turnhout

- Achtbare Loge Toren van Babel, LCL Gent

- Respectable Loge, Tradition et Progrès LCL Mons

- Achtbare Loge Portus, LCL Gent

 

 

- Le droit humain, Belgische federatie

- Achtbare Loge t’Ateljee, DH Sint Niklaas

- Achtbare Loge Baken, DH Gent

- Achtbare Loge Balans, DH Brussel

- Respectable Loge Liberté, DH Brussel

 

 

- Grootoosten van België

- Achtbare Loge De Zwijger, GOB Gent

- Achtbare Loge Georges Beernaerts, GOB Antwerpen

- Achtbare Loge Het Vierde Punt, GOB Brugge

- Achtbare Loge La Flandre, GOB Brugge

- Achtbare Loge Les élèves de Thémis, GOB Antwerpen

- Achtbare Loge Salvador Allende, GOB Antwerpen

 

Le droit Humain, Belgische federatie

Grootoosten van België

 

- Grootloge van België

- Achtbare Loge Catena Fraternitatis, GLB Brussel

- Achtbare Loge De Gulden Passer, GLB Antwerpen

- Achtbare Loge Ontmoeting, GLB Oudenaarde

 

Grootloge van België

- Grootoosten van Luxemburg

- Achtbare Loge De Ruwe Kassei, GOL Gent

- Achtbare Loge Diogenes, GOL Turnhout

 

 

Vrouwengrootloge van België

 

- Vrouwengrootloge van België

 

Grootoosten van Luxemburg

 

 

- Belgische Grootloge van de Aloude en Primitieve

  Ritus van Memphis-Misraïm

- Achtbare Loge La Luz, GLSE Gent

- Turkse en Belgische Liberale Vrijmetselarij

- Lodge Wellington, Grand Lodge of Scotland, Antwerpen

- Lodge Allegriance, Grand Lodge of Scotland, Brussel

- Achtbare Loge Jan van Eyck, ALMA Gent

- Blog maçonnique. Une veille sur la franc- maçonnerie

   à travers l'Internet

- Maçonniek discussieforum 357

- Geschiedenis van de Vrijmetselarij in België

 

Reguliere Grootloge van België

-

- Reguliere Grootloge van België

- Achtbare Loge Athanor, RGLB Gent

- La Fidélité, RGLB Gent

- Achtbare Loge Sint Jan Ter Heide, RGLB Turnhout

Andere websites

Belgische websites